מונה נטו
 
 
ייצור חשמל מאנרגיית השמש היא הדרך "הירוקה" והאקולוגית ביותר להפיק אנרגיה חשמלית.

 
 
מערכת סולארית פוטו וולטאית, מורכבת מפנלים סולארים המורכבים מתאים אשר קולטים את אנרגיית השמש וממירים אותה. 


מערכת סולארית  לצריכה עצמית היא מערכת דומה לשאר סוגי המערכות הקיימות היום, אשר מותקנות במסגרת ההסדרות הקודמות.

 
השוני העיקרי בינה לבין מערכות אחרות נובע בעיקר מדרך ההתחשבנות מול חברת החשמל, ובשל כך מותקן בה מונה ייצור בעל מאפיינים שונים.
 
 
 
דרך ההתחשבנות מול חברת החשמל:
רשות החשמל אישרה את ההסדרה החדשה שתקרא "מונה נטו"
 

בזמן שמתקיימת צריכת חשמל במבנה, החשמל המיוצר על ידי המערכת ישמש את צורכי המבנה.

 
במידה וצריכת המבנה תהיה גבוהה מכושר הייצור של המערכת תסופק יתרת הצריכה על ידי חברת החשמל והתשלום לחברת החשמל יהיה רק בגין צריכה זו.


 
בזמן שצריכת המבנה נמוכה מכושר הייצור של המערכת (לדוגמה שבתות, חגים, עונתיות), יועברו עודפי הייצור אל רשת החשמל. עודפי יצור אלה יקוזזו מאספקת חשמל שתסופק למבנה בעתיד על ידי חברת החשמל.


 
למי מתאימה המערכת?
לבעלי מבני תעשיה, משרדים, מבני ציבור מכל סוג, לולים, רפתות, תחנות דלק, מרכזים מסחריים, בתי חולים ובעלי בתי פרטיים וכד' אשר יש בהם צריכת חשמל ומעוניינים לחסוך בהוצאות החשמל.

 
בעלי מונה תעו"ז.

 
המעוניינים להפוך את גג הנכס משטח שאינו מנוצל לשטח בעל תרומה כלכלית משמעותית.

 
לבעלי מבנים הרוצים לקחת חלק פעיל במהפכה הירוקה ויחד עם זאת ליהנות מתשואה גבוהה על השקעתם.
 
 
 
יתרונות המערכת
שמירה על איכות הסביבה ומיתוג הנכס והעסק כעסק "ירוק".

 
הגנה מפני עליית מחירי החשמל הצפויה בעתיד.

 
חיסכון ניכר בהוצאות החשמל.

 
עלויות אחזקה נמוכות מאד.

 
אמינות ואחריות מובטחת לאורך עשרות שנים.

 
שיפור היעילות האנרגטית של המבנה בזכות ההצללה אותה יוצרת המערכת על גג המבנה.

 
המערכת ניתנת להתקנה על כל סוגי הגגות.
 
רצוי לנטר את המערכת לשם מעקב קבוע אחר הביצועים.