מערכות סולאריות מסחריות
 
 
ייצור חשמל מאנרגיית השמש היא הדרך "הירוקה" והאקולוגית ביותר להפיק אנרגיה חשמלית.
 
 
מערכת סולארית פוטו וולטאית, מורכבת מפנלים סולארים המורכבים מתאים אשר קולטים את אנרגיית השמש וממירים אותה. בכל שעות האור המערכת מייצרת חשמל אשר זורם דרך מונה ייצור אל רשת החשמל הארצית.

נתוני הייצור המתקבלים במונה הייצור, מתורגמים לכסף אשר משולם לכם על ידי חברת החשמל. באופן כזה כל בעל מערכת סולארית פוטו וולטאית הופך לספק של חברת החשמל  בהיותו מייצר בעבורה חשמל.התשואה המתקבלת גבוהה, במיוחד בהשוואה לכל השקעה אחרת באותה רמת סיכון ובאותה רמת תחזוקה. תשואה זו ניתנת לחישוב ברמת דיוק גבוהה לכל מערכת.
 
 
לשם השוואה, התשואה השנתית על דירה ממוצעת להשכרה עומדת על כ- 4%. עם זאת בדירה יש לבצע עבודות תחזוקה שוטפות ולעיתים יקרות. ההכנסה אינה מובטחת ברציפות ונדרשות פעולות לשם גביית הכסף.
 
באותו אופן התשואה על כספכם בתוכניות חיסכון או מק"מ יעמדו גם כן על 3%.
 
 
מרבית הבנקים בישראל מעמידים לצורך הקמת המערכת הלוואה לטווח ארוך בריבית אטרקטיבית ובהיקף של עד 80% מגובה ההשקעה. ניתן גם לקבל את ההלוואה בתנאי משכנתא שניה.

 
החזר ההלוואה משולם מההכנסות המתקבלות מהמערכת. עם גמר תקופת ההחזר, בעל המערכת נהנה מההכנסה כולה בעוד שהשקעתו עמדה על כ- 20% מהעלות הכוללת.


למי מתאימה המערכת?
למעוניינים להפוך את גג ביתם משטח שאינו מנוצל לשטח המניב הכנסה קבועה.
 
לבעלי בתים הרוצים לקחת חלק פעיל במהפכה הירוקה ויחד עם זאת ליהנות מתשואה גבוהה על השקעתם.
 
בעלי בתים היכולים להעמיד הון עצמי בגובה מינימאלי של 20% מעלות המערכת. יתרת ההשקעה תינתן בתנאי הלוואה או משכנתא שניה ע"י מרבית הבנקים.


היתרונות:
שמירה על איכות הסביבה
עלויות אחזקה נמוכות מאוד

אמינות ואחריות מובטחת לאורך עשרות שנים
ניתן לנטר את המערכת לשם מעקב קבוע אחר הביצועים