שאלות ותשובות
 
1. מהי מערכת פוטו וולטאית מחוברת רשת (grid connected) ?
 
זוהי מערכת הפועלת בטכנולוגיה הפוטו וולטאית אשר מייצרת חשמל בכל שעות האור. החשמל מומר לחשמל המתאים לזרם ברשת החשמל הארצית ומוזרם אליה.
 
כל הייצור נמדד באמצעות מונה ייצור. 

2. האם המערכת פועלת בנפרד מרשת החשמל?
המערכת פועלת במקביל לרשת החשמל באופן כזה שהמבנה מוזן משני מקורות שונים; רשת החשמל הארצית והמערכת הסולארית.
 

3. האם המערכת תספק לי חשמל במקרה של הפסקת חשמל?

למרות שהמערכת מחוברת למבנה במקביל היא לא תספק חשמל בעת הפסקת החשמל.
הוראת החוק מחייבת מטעמי בטיחות, כי כאשר אספקת החשמל מחברת החשמל אינה פועלת גם המערכת הפוטו וולטאית לא תייצר.
 

4. האם גם עבור החשמל שאצרוך ויוצר על ידי המערכת הפוטו וולטאית אקבל תמורה? 

לאחר התקנת המערכת יהיו מחוברים לארון החשמל שלך שני מוני חשמל.
 
מונה צריכה – הוא המונה שמונה את צריכת החשמל במבנה.
 
מונה הייצור – הוא המונה המחובר למערכת הפוטו וולטאית ומודד את הייצור שלה.
 
אופן חיבור מונה הייצור, גורם לכך שכל תפוקת המערכת נמנית במונה הייצור כך שגם עבור חשמל שיוצר על ידי המערכת הפוטו וולטאית ואותו תצרוך תקבל תמורה מלאה.
 

5. מהו שטח הגג הדרוש להתקנת קילוואט מותקן אחד?

השטח הדרוש משתנה בהתאם לשיפוע הגג וכיוונו.
לגג דרומי אשר ניתן להתקין עליו התקנה "שטוחה" שבה הפנלים מקבילים למשטח הגג דרוש שטח של כ- 7 מטרים רבועים, לדוגמא:לגג שטוח שאחת הצלעות שלו פונה דרומה דרוש שטח של כ – 12 מטרים רבועים, לדוגמא:
6. האם יש צורך במצברים?
המערכת מחוברת באופן ישיר לרשת החשמל ומכאן שאין צורך במצברים.


 
7. מהו אורך חיי המערכת?
מרבית יצרני הפנלים מעניקים אחריות למשך 25 שנה.
יצרני הממירים נותנים אחריות בטווח של 5-10 שנים
 
המערכת מתוכננת לפעול לכל הפחות 20 שנה.


 
8. מהם הגורמים המשפיעים על תפוקת המערכת?
תכנון -  תכנון נכון הלוקח בחשבון את כל הפרמטרים של רכיבי המערכת והתנאים הסביבתיים.
רכיבים – שימוש ברכיבים איכותיים.
התקנה – התקנה מקצועית.
תחזוקה – בדגש על  ניקיון הפנלים ובדיקות קבועות.
תנאים סביבתיים – עוצמת אור, טמפרטורה, עננות.
 

9. איך מתנהגת המערכת במהלך היום?

במהלך יום בהיר תפוקת המערכת משתנה בהתאם למיקומה של השמש בשמיים כך שהייצור בשעות הבוקר המוקדמות נמוך, מתגבר בשעות הצהרים ויורד שוב לקראת שקיעה. 


10. האם יש סכנת קרינה מהמערכת הסולארית ?
סביב כל מכשיר חשמלי ישנה קרינה ברמה מסוימת. חשוב לודא כי למכשיר חשמלי בשימוש בייתי יש תקני בטיחות בינלאומיים .